Různé

Co dnes udělá digitální dvojče pro chytré HR?

By Factory Dock on 10. 7. 2020 0 Comments • Tags: #factorydock #optimalizacevyrobnichprocesu #palubachytrevyroby #trendy2021

Dostal jsem tento týden dvě dobré otázky, a ve zkratce odpovídám na tu první z titulku:

– data z digitálních dvojčat vás upozorní, zda ne/máte chybně (= ztrátově) nastavené počty zaměstnanců, jednotlivé směny a vícesměnné provozy, a to vždy s ohledem na výkony strojů, prostorová uspořádání, výrobní poptávku a další parametry, které se liší například podle odvětví. Může jít o potravinářství, automotive, strojírenství… prakticky o kterýkoli segment. 

Samotné provázání moderních technologií a HR strategií je samozřejmě rozsáhlé know-how, se kterým lze 90 % procesů optimalizovat s pozitivním efektem. Jsou to přímé peníze, které se ve firemních procesech běžně ztrácejí. Jak vysoké ztráty v souvislosti s nízkou optimalizací procesů a pracovních sil byste byli ochotni přejít? Akceptovat? Přivřít nad nimi oči? Naši klienti si vždy potvrdili, že číslo blížící se “0” je reálné a samotná nula naprosto geniální.   

OTÁZKA DRUHÁ: NÁVRATNOST INVESTIC

Druhá zmíněná otázka se týkala návratnosti investic, tedy „zda jsme ve Factory Dock schopni vyčíslit návratnost investice do digitálních simulací”. Vyzdvihl bych číslo 12 – z našich zkušeností vyplývá, že každé euro investované do optimalizace s využitím virtuální simulace (tedy digitálních dvojčat) přinese 12 EUR. Jde v souhrnu o návratnost, přínosy, navýšení kapacity a podobně. Když se od zobecněné zkušenosti přesunu ke konkrétnímu zadání, v okamžiku, kdy klientům předkládáme návrhy a doporučení ke změnám, je přehled nových přínosů (můžeme jim říkat i úspory) tím nejvítanějším materiálem.

Když pak půjdeme dál, do větších detailů, tak inovace letošního roku, která propojuje procesy a lidské zdroje v jediné komplexní virtuální simulaci, uvolňuje firmám ruce v několika ohledech. Každý podnikatel ví, že ponese určitou míru rizika. Bez něj by byznys nebyl, čím je, a asi by nás tolik nebavil. Nicméně, pokud rizika eliminujeme nebo si je přesně vyčíslíme, poznáme slast věty, že „štěstí přeje nejen odvážným, ale také těm připraveným”.

Doplňujeme tedy krátký výčet toho, jak se digitální dvojče a chytré HR v pojetí Factory Dock podílejí na chodu personalistiky odolných firem:

V oblasti zaměstnanecké politiky nám vydefinuje: optimální počet zaměstnanců, plán jejich přijímání a struktury platu, jak se získávají a jaká je jejich kvalita, motivace a požadavky na školení;

V oblasti organizační/obecné: jak efektivně řešit zkrácené úvazky, plánování směn například i kvůli lepšímu přenosu informací nebo naopak zdravotním opatřením, jak se dobrat zrychlení veškerých procesů se zachováním pracovního komfortu pro naše pracovníky.

V oblasti čistě personální nás nasměruje k dlouhodobě správnému řešení nutností: kdo řídí denní operativu a jak je mezi pracovníky rozdělena odpovědnost, kontrola kvality, organizační struktura, reporty;

V oblasti logisticko-provozní můžeme zmínit zaměření na audity logistických procesů – a to nejen ve smyslu dopravy, ale celkové manipulace s předměty, časového zatížení lidí a procesu, vhodnosti HW a SW pro sklady a manipulaci, a potřeby proškolení. 

Lubomír Urbánek, CEO Factory Dock