Factory Dock

Paluba chytré výroby

Rozvíjejte své podnikání s unikátní službou pro optimalizaci stávající i nově plánované výroby v propojení s lidskými zdroji.
Podali jsme si ruce mezi obory, odteď jsou lidské zdroje součástí virtuální simulace procesu výroby i služeb.

Strategie & audit

Faktor člověka a HR doposud ve virtuálních simulacích optimalizace chyběl. Ve Factory Dock se ale společně můžeme zaměřit na zefektivnění všech celků podnikání. Komplexně, napříč obory, před ostrým provozem, s relevancí do budoucna.

Audit

Strategické rozhodnutí – co vše k němu potřebujete? Vizi, data, odvahu? Naprosto souhlasíme, a doplňujeme: kvalitní audit.
Na palubě Factory Dock jde o audit současného stavu, nalezení míst, která potřebují posílit, doporučení nápravných opatření a hlavně i praktických aktivit pro jejich uskutečnění. A jsme zpět u lidského faktoru, protože i investice do super výkonného stroje zahrnuje výzvu pro kvalifikovaný pracovní tým.

Návrh optimalizace

Očekávejte od nás výsledek: návrhy změn i plán jejich akčního provedení, výstupy, které zefektivnit provozní, technologické, logistické a jiné celky, jejich bezpečnost, energie i práci lidí a jednotlivých týmů. A hlavně, kolik změny mohou stát, a kdy se investice vrátí. Jak to dokážeme?
Vycházíme ze 100procentního auditu a modelování reálné situace za pomoci digitálních dvojčat. Ta navíc můžeme zatížit změnou všech proměnných dat. Najdeme tak mezní efektivitu provozních, logistických i personálních celků a činností nejen odděleně, ale především s ohledem na jejich provázanost.

Relevance do budoucna

Vaše první plavba v novém ostrém provozu, jakkoli vydařená, znamená i to, že v budoucnu Vás čekají nové výzvy. Určitě poplujete za nové horizonty a my budeme s Vámi bok po boku, připraveni konzultovat další progres a novinky.
Víme, že efektivní řešení šetří čas a s ním přicházejí nové nápady a plány. A také víme, že v čase přicházejí nová opatření a nové proměnné, pro které je dobré hledat efektivní opatření.

HR X.0

Naše doporučení v oblasti HR říkají, jak mít lidské zdroje v kondici během celého roku a bez kolizí.

Ani nejchytřejší provoz se bez lidí neobejde. Nebo máte jinou zkušenost?
Komplexní návrh optimalizace je právě ten, který počítá s pracovním nasazením lidí, ať uvažujete o robotizované lince, ještě rychlejší logistice ve skladu pro e-shop nebo prostě chcete novou továrnu na pečivo. Platí, že ve vztahu k Vašim plánům navrhujeme optimální fungování směnných provozů, počty zaměstnanců a skladby týmů, ale také personální odpovědnost, motivace, proškolení a rozvojové plány a další nuance, které se v HR a řízení lidí objeví.

Inspirace & zkušenost

Přečtěte si případové studie a situace, které řeší průmyslové obory ve vztahu k optimálnímu fungování provozů a pracovních týmů.

Potravinářství

Firma v oblasti potravinářské výroby uvažovala o rozšíření druhů sypkých směsí v zákaznických balení, jejichž přípravu zajišťovaly dva mlýny a balící linka o jmenovité kapacitě. Hledali jsme hranici počtu a druhů sypkých směsí za stávající technologické sestavy a personálního obsazení. Výstupem bylo stanovení maximálního počtu druhů směsí bez nutnosti další investice do mlýnů nebo balící linky.

Potravinářství

S vizí zvýšení výroby na dvojnásobek angažovala naši společnost jedna z velkých potravinářských firem. Simulací jejích výrobních procesů a personální základny jsme došli k závěru, že z hlediska poměru cena/výkon je optimální zvýšení výroby o 185 %. Zvýšení na požadovanou 200% hranici se ukazovalo jako příliš investičně náročné, bez přiměřeného efektu. Zákazník náš propočet na základě umělé inteligence akceptoval a provedl námi navržené změny.

Strojírenství

O zrychlení výrobní operace na bruskách se zajímala jedna ze zahraničních strojírenských společností. K dispozici měla dvě průmyslové brusky, každou o jiné rychlosti. Zadání bylo, jak zrychlit výrobní operaci na uzlu. Simulace ukázala, že zvýšený provoz na rychlejší brusce by vedl k jejímu rychlejšímu opotřebení a tím ke zvýšení nutnosti údržby. Zaměstnanec, který prováděl údržbu, pracoval zároveň jako obsluha dalších brusek, takže by chyběl v běžné pracovní činnosti.

Mohlo by dojít k výkyvům ve výrobním taktu. Simulace ukázala, že optimální je využití rychlejší brusky maximálně na 70 % její kapacity a zbytek výroby musí být směřován na pomalejší brusku. Tím došlo k optimálnímu využití strojů a k požadovanému zrychlení výroby.

Zpracování surovin

Modernizace klade na firmy i značné nároky na změny jejich celkových strategií. Dotýkají se výroby, vybavení, lidí, konkrétních pracovníků. Klient v této fázi proměn potřeboval správně redefinovat pracovní týmy, kompetence zaměstnanců a stanovit pro ně potřebné rozvojové aktivity, včetně časové náročnosti. Ke změnám jsme přistoupili tak, aby se firma nemusela potýkat s nepřítomností zaměstnanců a mohla vyrábět na obvyklé úrovni. Za podstatný jsme považovali čas firmy, zaměstnanců, ale také externích dodavatelů rozvojových aktivit. Sestavili jsme požadavky na veškeré myslitelné kapacity a společný harmonogram. Průběh rozvojového programu jsme sledovali a pravidelně hodnotili, zda se lidé a nové týmy učí novým věcem smysluplně a v souladu se směřováním firmy.

My v číslech

2500+

Simulací

99%

Spokojených klientů

20

let zkušeností

256789

Káv

O nás

Factory Dock je tým expertů v různých oborech, kteří znají pozitivní efekt synergie optimalizace výrobních a HR procesů.

Factory Dock je unikátní služba v oblasti optimalizace stávající i nově plánované výroby ve spojení s oblastí řízení lidských zdrojů. Za pomoci umělé inteligence simuluje změny nebo jejich návrhy komplexně ve výrobních a personálních procesech. Definuje potřebné vstupy, ověřuje očekávané výstupy a předpoklady z hlediska ideálního poměru cena/výkon.

Bez rizik jsme schopni pokrýt vše, co tovární výroba zahrnuje a potřebuje optimalizovat – od technologií, prostorového uspořádání továrny, spotřeby energií a kapacitních požadavků jednotlivých technologických prvků po stanovení rezerv na budoucí rozšíření provozu a podkladů pro realizaci vysokých investic.

Digitální simulace výrobního procesu, jeho výkonu a uvažovaných změn ještě ve stadiu designu výroby a tvorby zadání pro projektanty je jedinečný a nerizikový způsob, jak předejít budoucím “slepým uličkám”, časovým a finančním ztrátám a dalším problémům. Po celou dobu spolupráce jsme klientovi proaktivně k dispozici pro konzultace a další spolupráce podle aktuálního vývoje situace.

Kromě výrobních a personálních procesů řeší Factory Dock i doporučení a řešení v oblasti: Technologické, Personální, Legislativně správní a Finanční.

První výsledky máme k dispozici již za tři týdny.

Factory Dock je bezpečný přístav pro strategické plány, jejich optimalizaci a uskutečnění.

Lubomír Urbánek
Lubomír Urbánek

Posledních pět let se věnuji digitalizaci a analýze HR procesů, kdy využívám dlouholeté zkušenosti s vývojem IT systémů. Spojení optimalizace HR a optimalizace výroby, spolu s IT podporou je hodnota, která posunuje každou firmu blíže k úspěšné budoucnosti.

Jan Šlajer
Jan Šlajer

Dělat věci lépe a efektivněji je podstata businessu, proto od nás můžete očekávat výsledky v každé činnosti, kterou jde popsat daty. Mé silné stránky jsou vyjednávání, řízení výroby, kontinuální zlepšování a týmová práce. Jsem business developer s ohledem na ekonomiku a řízení výroby.

Petr Jalůvka
Petr Jalůvka

První zkušenosti s firemní strategií a optimalizací procesů jsem získal v roce 1996. Od roku 2007 jsem členem Komory logistických auditorů, kde se řadu let podílím na jejím vedení. Kombinace strategie, optimalizací a logistického auditu pokládám za klíč k úspěchu v jakémkoliv odvětví.

Našemu týmu důvěřují

Jsme pro Vás na příjmu na těchto kontaktech:

Adresa

Factory Dock s.r.o.
I.P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha

Telefon
+420 724 393 401

Email
fd (at) factorydock.com